Tham khảo 156 thủy lộ

N

Người Lái Đò

Guest
Tham khảo 156 thủy lộ

0107-CDPT-BIA.jpg


0107-CDPT-1-2.jpg

Hình 1: Nhân gia tối phạ Hỏa tà phi …..

Bên hông nhà có dòng nước chảy ngang qua : phía sau dòng nước nhỏ , phía trước nở rộng to, nhà ở giữa khoản nhỏ-lớn này …goi là thế HỎA TÀ PHI ….:sẽ bị suy vi.

Nhưng nếu dong nước này chi nhỏ ( như suối ,lạch mương) và từ phia tây đến : đó là thế ngoại chiến ( hỏa khắc kim ) …gia chủ phat tài lộc ……còn như đó là dong nước lớn ( kênh,sông) … cũng là xấu :suy bại không phát

Hình 2: Thế ngọc kỷ: cái ghế ngọc --> tốt

0107-CDPT-3-6.jpg

Hình 3: Cái lưởi nước liếm sau nhà : suy bại , trong nhà hay cãi cọ ,không lợi cho người Mẹ, quan tụng , bại tài.

Hình 4: Thoát tài …phía trước nhà, bên tay trái (thanh long) có dòng nước như mũi thương đâm hướng vào nhà : con cháu bị quan hình.

Hinh 5: Dòng nước chảy thẳng đi : tuy phát nhưng lại có suy bại trong đó. Nếu trước có hình Thủy ( cong khúc khỉu ) rồi biến hinh Mộc /dài thẳng , gia can đủ xài. Nếu chỉ một khoảng ngắn thôi (như 1 cái đầu ) thì chủ trong nhà có yểu vong.

Hình 6: Thổ tinh nội bao : dòng nước hình vuông vắn (thổ) ,bao vòng sau nhà : được phước bữu –tài bữu.

0107-CDPT-7-10.jpg

Hình 7: Án kiếm thủy: phía trước nhà có thế nước này , sẽ thành đạt trong nghiệp võ

Hình 8: Từ phía trước nhà , có dòng nước như vầy ,sẽ phát quan.

Hình 9: Thủy mộc giao lưu: thủy hình thì khúc khủy, mộc hình thì thẳng dài : trong nhà có người thành công, cũng có người thất bại.

Hình 10: Thế thủy tinh thành: nếu được dòng nước này từ phía Tây chảy đến --> tài lộc quan chức đều được phát.
 
N

Người Lái Đò

Guest
0107-CDPT-11-14.jpg

Hình 11: Long xà thôn tỉnh: thế nước hay giao lộ ở trước nhà, rồi chạy đi gọi là vô tình: người trong nhà ngày càng ít, không còn người thân hay ngừơi giúp việc.

Hình 12: Ở trước nhà có con đường chữ thập: mỗi năm đều có chuyện thị phi kiện tung, không an toàn.

Hình 13: Nhị hỏa khắc thành: trong nhà sầu bi không dứt, lại thêm hỏa tai.

Hình 14: Giao lưu thủy : ở 1 góc nhà có dòng nước hay đường lộ giao nhau như trong hình: con cháu nghèo hèn.

0107-CDPT-15-18.jpg

Hình 15: Kim tinh hung thủy: dòng nước hay đường lộ, hinh cong hướng ra ngoài: nhà đất đều tiêu bại.

Hình 16: Thanh long thôn gia: dòng nước hay đường lộ đều không tốt : trong nhà con cháu bệnh tật không yên.

Hình 17: Văn tinh thủy: nước trong sáng đẹp --> có tài văn chương cái thế, đổ đạt thành danh.

Hình 18: Phản thủy lộ: chủ con cháu tử vong không tốt. Nếu ở bên phải,thì người em suy, nếu ở bên trái thì người anh bại.

0107-CDPT-19-22.jpg

Hình 19: Chu tước đầu: ở trước đầu nhà (chu tước) có đường lộ như vầy là không tốt: tán tài, hư nhà…

Hình 20: Ám địa kim: trước nhà có đường lộ như vòng thắt cổ, bao quanh 1 khu đất nhỏ (vườn hoa,giả sơn…) nhà đất bị tiêu hao dần dần.

Hình 21: Đao thương thủy: dòng nước hay đường lộ hình như cây thương... đó là sát khí giết người, rất hung hiểm: con cháu nguy, tai biến đến hoài.

Hình 22: Phản cung thủy: dòng nước có tác động mạnh hơn đường lộ: trong nhà sinh người phản phúc, con cháu phản bội gia phong.

0107-CDPT-23-26.jpg

Hình 23: Có luồng nước hay đường lộ sau nhà như vầy không tốt : ly hương bại tài.

Hình 24: Trùng kim thủy thành: có nhiều lớp (trùng) dòng nước/đường lộ hình cong bao vòng sau nhà, càng gần càng tốt: tài lộc nhiều vô kể…. phước quý vô cùng.

Hình 25: Đao thương thủy: ở sau nhà có ao hồ hình như đao thương không tốt…chủ con cháu bị sát thương ( nếu ở bên bạch hổ là nguy cho con trai, thanh long nguy cho con gái).

Hình 26: Tiền khai phân thủy: dòng nước hay đường lộ đến trước nhà rồi phân chia 2 bên: phiền não đến mỗi ngày: gia trưởng tất bị hại.
 
N

Người Lái Đò

Guest
0107-CDPT-27-30.jpg

Hình 27: Ly đô thủy: tam mộc khắc nhất thổ: thổ thành hình vuông, mộc hình dài: người nhà phải đi xa hoặc bi chết ngày càng ít người.

Hình 28: Trước nhà có 2 con đường phân ra hình chữ bát: sinh con ngổ nghịch, gia đình phân tán.

Hình 29: Trước nhà có đường lộ quanh quẹo như khúc ruột già.

Hình 30: Có đường lộ này trước nhà: người nam như ở nhà tù, người nữ sinh chuyện tà dâm... dù chết cũng không từ.

0107-CDPT-31-34.jpg

Hình 31: Có con lộ hay đường nước, từ ngay cửa đi ra ngoài: tài sản không giữ được, rốt cuộc bỏ xứ mà đi.

Hình 32: Lộ hậu bao: lại có cây cỏ bao che ở sau nhà: phước hậu giàu sang.

Hình 33: Phía ngoài trước nhà có khối đá hình trâu nằm, tạo thành án sơn che chắn: điền san tăng… nếu lại có thêm dòng nước phóng thủy ở phương SỬU thì lục súc ngày càng tăng trưởng.

Hình 34: Mộc lộ thổ thành: đường lộ dài thẳng, tạo thành hình vuông bao quanh trước nhà: tốt…. Nhưng nếu trồng nhiều cây sát cạnh nhà thì trở thành hung hiểm vì mộc tinh vượng khắc thổ tài.

0107-CDPT-35-38.jpg

Hình 35: MỘC ĐỚI THỔ LỘ : …gia phuc túc kim tài: nhà được phước, đầy đủ tiền của. Có đường lộ kiểu này ở thanh long hay bạch hổ đều tốt.

Hình 36: Đứng trước nhà nhìn vào: bên tả thì có cây đá ngăn trở, kề bên là con đường: nam nhân trong nhà binh phong tay rung …lục súc chậm lớn …tuy làm ra tiền rồi cũng tay không.

Hình 37: Ở trước nhà làm đường đi hình dạng như trứng gà–vịt, hoặc như hình chân gà–vịt: trong nhà khẩu thiệt như gà vịt cáp cáp.

Hình 38: Trước nhà làm đường đi như tợ chiếc cầu : cha ở phương nam, con ở phương bắc, gia đinh không đoàn tụ.

0107-CDPT-39-42.jpg

Hình 39: Nếu lai lộ ( đường dẫn đến nhà) quanh co như trong hình, lại có ao vũng nước tư nhiên hay có đá nổi lên: người nhà nếu không làm quan, thì cũng được đại phước.

Hình 40: Hai con đường lộ đất nhỏ đi thẳng đến gần nhà thì tẻ ngang mà đi:

  • Nhà có hướng tây nam: lợi cho người mạng Khôn.
  • Nhà có hướng đông nam: lợi cho người mạng Tốn.
  • Nhà có hướng chính bắc: nếu 2 con lộ đất nhỏ này có lạch nước chảy kèm theo: 1 lộ đem lợi cho người mạng Cấn, còn lộ kia đem lợi cho người mạng Kiền.
Hình 41: Trước nhà có gò đất hình tựa như lưng người, phía trên nhô lên vài cục đá, cỏ lạ từ đó dần dần xuất hiện : trong nhà thường bị ưu phiền.

Hình 42: Nhà nào có đường đi và trồng cây cao như vầy không tốt: ví dụ như nhà có 10 người thì sẽ không vẹn toàn, có người phải chết, nếu sống thì phải rời xa gia đình không trở lại, có thành có bại đa đóan lao tâm tổn sức.
 
N

Người Lái Đò

Guest
0107-CDPT-43-46.jpg

Hình 43: Lộ thành đinh tự, hại nan đào: đường đi hình chữ đinh, nguy hại không thể tránh được: từ biệt sinh ly, trước nhà có đường đi kiểu này không có chuyện tốt bao giờ.

Hình 44: Tiển xạ thủy: đường lộ hay dòng nước như mũi tên bắn thẳng vào tim… tuyệt nhiên vô cát lợi.

Hình 45: Ở phía trước nhà ( hình vẽ ở tư thế đứng/ nhìn từ phía sau nhà), có mấy luồng nước hay đường lộ, hình như mũi thương đâm xĩa vào nhà: nhà này chỉ thấy toàn việc ưu phiền.

Hình 46: Đinh tự lai lộ bại nhân đinh, chủ ly đô diệc chủ thương: nếu hướng về trước mà đi, dần dần thấp xuống: thì tuyệt nhân đinh. Nếu con đường bằng phẳng: bị thương bại rồi phải bỏ xứ mà đi.

0107-CDPT-47-50.jpg

Hình 47: Hồ lô thạch: trước nhà có hòn đá như vậy tốt lắm: ruộng vườn tiền của vô kể.

Hình 48: Thủy nhiểu thanh long thân: người con trai lớn ắt khỏe mạnh sáng trí. Nếu làm quan sẽ được phước tốt.

Hình 49: Phản phi thủy: dòng nước hay đường lộ từ bên bạch hổ ( bên phải của cái nhà, đứng trong nhà nhìn ra trước đường ) chảy qua trước nhà đến phía trước đầu thanh long rồi đi luôn: phá gia, người phân ly.

Hình 50: Nếu có con lộ từ bên hông đến trước nhà rồi bẻ ngoặc sát gần cửa: người trong nhà không an toàn, có khi chết ở nơi xa . Nếu lại ôm vào phía bên kia hong nhà, thi càng nguy hại.

0107-CDPT-51-54.jpg

Hình 51: Trước nhà có chòm đá kỳ quái, cây cỏ cũng xấu: sanh con hình dạng như quỷ.

Hình 52: Ở trước nhà có gò đất hình dạng như người ngồi chận cửa: người trong nhà thần trí không tự chủ, không tốt. Nhưng nếu thấy gò đất này ở ngoài đồng ruộng, thì gọi là Thổ ấn: được phước lâu dài.

Hinh 53: Huyền vũ thủy từ sau nhà tiến vòng ra trước nhà: trong nhà thường gia tăng tiền bạc. Nếu dòng nước hay đường lộ này tụ lại thành cái hồ nhỏ: phước bửu tiến điền tài.

Hình 54: Tiền bao thủy: dòng nước như dây thắt lưng: cuộn vòng bao trước mặt nhà: đại cát.

0107-CDPT-55-58.jpg

Hình 55: Xung thân thủy, hửu tỉnh án: tiền xung chi thủy lưỡng phân lưu, hửu tỉnh, phước trung dâm bất hửu: trong nhà có người binh, có người đau mắt. Nhà này tuy được phước , nhưng nhiều dâm loạn.

Hình 56: Thất tự khứ: trước nhà thấy thất tự lộ, đó là phong kim lố: đoán biết nhà này phước bửu đầy đủ, bạc tiền nhiều như núi.

Hình 57: Khúc thủy bao thân: thanh long thủy đầu bao thân ( đứng từ sau nhà nhìn) dòng nước bao thân: nghĩa là chảy xuôi theo bên hông thanh long của nhà rồi đi: nhà nay được phước sẽ có người là bậc quan quý.

Hình 58: Chùy đầu thủy bao: Nhà này ắt nhiều liên lụy với quan ty hình tụng. Không nên làm đường lộ hay tạo dòng nước như vậy. Tuy là được thế thủy lộ bao đầu nhưng phải tranh kiểu chuy đầu.(giống như đầu trái chùy)
 
N

Người Lái Đò

Guest
0107-CDPT-59-62.jpg

Hình 59: Tả biên thất tự hình: cần yếu phải đoán chính. Đoán là nhà này tiền cao như núi. Nếu như giống dạng con gà chết, thì ngày ngày đều gặp sự ưu phiền.

Hình 60: Thủy phá minh đường: ( đứng từ sau nhà nhìn) : hình hại gia trưởng , nếu không sửa dổi ngay thì mang bệnh vong thân.

Hình 61: Hầu biên phản đinh thủy: đinh thủy bại đinh nhân, con cháu trong nhà không yên, nếu thấy dòng nước hay đường lộ này ở bên góc nhà đi ra thì có thể châm chế. Nhưng nếu đinh thủy xung phá ngay trung tâm trước nhà thì cả mẹ già củng phải kinh hoàng.

Hình 62: Lộ như quyển tất bất phong quang: đường lộ hình giống cùi chỏ hay đầu gối cong cong là không tốt. Chỉ nên giống hình cánh tay cong cong 1 chút thôi thì được phước lành. Nhưng có đường lộ quyển tất này : trong nhà có người bị tù ngục trận vọng, nhẹ thi có người bệnh chân tê bại, không lìa xa giường.

0107-CDPT-63-66.jpg

Hình 63: Nhìn thấy phía sau nhà hình ảnh của 3 ngọn núi ( hoặc nếu nhân tạo 3 đỉnh giả sơn cũng vậy ), biết trong nhà này có sự thanh nhàn u tỉnh.

Hình 64: Hoành thủy hậu lộ: sau nhà có đường lộ hay dòng nước chảy thẳng ngang qua nhà: nếu không là người bị thất bại thì cũng là người bần cùng.

Hình 65: Đà hậu hữu ly lưu, hung họa nhật vô hưu: ly lưu là dòng nước chảy đi ra xa, ở gần thì dòng nước này to rộng càng đi xa thì càng nhỏ hẹp lại, nếu nhận lầm là cát thủy mà để yên vậy thì trong nhà này người mẹ bị thương hại.

Hình 66: Trùng hỏa thủy: ly hình: hoặc có mũi nhọn, hoặc có đầu to đầu nhỏ. Gặp dòng nước hay đường lộ như trong hình, gọi là Hỏa xâm thân: phong khí thổi hỏa khí phát lên: cháy tiêu sinh khí đó là loại thủy lộ tuyệt đối không tốt.

0107-CDPT-67-70.jpg

Hình 67: Đường lộ làm giống hình dạng con giun: trong nhà bị sinh ly từ biệt con cháu thương hại.

Hình 68: Khúc thủy thành: cong cong là Kim, uyển khúc là Thủy, phải có được "kim minh thủy tu thinh" (nước phải trong sáng và nhiều): nhà này tất sinh ra người tài giỏi về văn chương, nổi danh xa gần, ngày ngày tiến tài. Nước càng trong, càng sâu thì người càng anh minh.

Hình 69: Nhân tụ lộ: anh em phân ly cách trở, sâu bọ lạ vào nhà.

Hình 70: Trong thị thành thì đường lớn đường nhỏ cắt nhau là thường tình. Nhưng nếu ở cung họa hai cửa cái nhà mà thấy điều này thì tai họa đến ngay. Họa càng lớn nếu có gió mạnh từ con đường nhỏ này thổi vào nhà.

0107-CDPT-71-74.jpg

Hình 71: Trước nhà có đường lộ và ao nước như vầy: sinh ra người khéo léo, học giỏi bá nghề, ao nước này là ao tiền, thế này tạo được phước và vinh hoa nhưng không lớn.

Hình 72: Ngưu vỹ lộ: đường lộ trước nhà dạng giống đuôi trâu: cha con phải phân ly. Nử nhân cô phòng khó lấy chồng.

Hình 73: Thổ tinh thành lộ: được phước bửu, tăng tiến điền sản.

HÌNH 74: Mộc tinh khắc thổ thành: thấy 1 mộc lộ thì không sao. Nếu thấy 2 mộc lộ khắc vào thổ thành lộ: 2 mộc lộ này không được dài, bởi 1 thổ sợ khó đương nổi.
 
N

Người Lái Đò

Guest
0107-CDPT-75-78.jpg

Hình 75: Chi huyền thủy: ở trước nhà có ao nước ( minh đường thủy). Hình uốn eo như chữ Z hoặc chữ chi, dạng như con trâu nằm, phía sau nhà nên làm vườn trồng rau cải: nhà này sẽ phát phước, con cháu được quan phước.

Hình 76: Tam kim thành thủy: 3 dòng nước hay 3 đường lộ hợp lại như trong hình: trong nhà thường có quái khí nhập vào không yên. Có tốt có xấu lẫn lộn.

Hình 77: Kim câu xạ huyệt: đường lộ cong cong như móc câu, 1 đầu đâm thẳng ngay cửa chính, đầu kia xiêng xiêng chạy ra ngoài: có người chết vì dao búa vì làm bậy, hoặc bị án tử hình.

Hình 78: Kim câu tiền bao đại cát: dòng nước hay đường lộ ở thế Xạ huyệt sửa lại thanh thế Tiền bao thì cái xấu trở thành cái tốt. Kim hình thì tốt theo kim: vàng ngọc,tiền tài.

0107-CDPT-79-82.jpg

Hình 79: Kim thủy cách, đằng qua hình: dòng nước cong cong quằn quằn như dây bầu dây bí: trong kim hình thấy thủy hình --> chủ tú mỹ văn chương: nhà này sinh ra người thanh tú giỏi văn chương.

Hình 80: Phá thủy: thấy hỏa hình thì phải sợ phá, ở mồ mã hay nhà đất đều vậy. Như trong hình này, nhà nào găp đường lộ hay dòng nước như vậy sẽ có tai họa tới.

Hình 81: Mộc xung kim thành thủy: một vòng cung tròn làm thành, bên ngoài có đường thẳng cắt vào --> bề ngoài thấy là đẹp mắt, nhưng kiểu vậy chính là hung : tả xung thì con trưởng bị hại, hửu xung thì con út bị hại, trung xung thì con giữa bị họa tai. Thế thủy lộ nay thật là không tốt: bị oan khuất, hình hại, dâm loạn.

Hình 82: Chuyễn giác thủy / Bao thủy thành: ( đứng sau nhà nhìn) dòng nước hay đường lộ cong cong từ bên bạch hổ bao vòng trước nhà rồi chuyễn qua bên thanh long: rất tốt, được phước bửu. Nhà có thế như vầy: có người làm quan to

( Chú thích : phước bửu là 1 trong những cái tốt trong bát quái trường sinh thủy pháp: có bài ca về phước bửu như sau:
Quan bửu vị thượng , hảo an môn
Định chủ khách trung , lập đế tôn
Địa địa bửu tài, nhân khẩu vượng
Kim ngân tài vật bất tu luận​
)

0107-CDPT-83-86.jpg

Hình 83: Phản đào thủy lộ: (đứng từ sau nhà nhìn) dòng thủy/lộ chạy đến bên bạch hổ đến trước nhà thì bẻ ngoặc ra ngoài, đây là thế phản cung: tiền tài thường bị ăn trộm lấy đi.

Hình 84: Thủy hảo tương đấu: dòng thủy-lộ có 2 hình như vậy (hỏa hình + thủy hình) đó là hình tượng của ôn hỏa: trong nhà bệnh liên miên.

Hình 85: Thủy hoàn bao: trước nhà, sau nhà đều được ao nước bao quanh: phước bửu không bao giờ dứt.

Hình 86: Kim tinh thành thủy: vừa tròn vừa bao ôm: nếu ở sau nhà thì nước yên tỉnh do mạch mà tụ đến, nếu ở trước nhà nước theo thủy triều êm êm mà đến, nhẹ nhẹ mà đi: nhà có được loại nước này được phước bửu song toàn: vừa được phước đức lại vừa được quan chức danh vọng.

0107-CDPT-87-90.jpg

Hình 87: Thủy tà phi: thủy tà phi khứ tức tác hỏa tinh luận: dòng nước uốn éo là thủy hình, nhưng chỉ chảy ngang qua hông nhà rồi đi gọi là thủy tà phi, trường hợp này tác động của dòng nước này tương đương tác động của hỏa tinh: hỏa tinh chủ chiến tranh: trong vòng 60 năm, nơi khu đất này sẽ có chuyện khởi binh đao.

Hình 88: Kim thủy tương sinh: thế nước này Kim ở trong,Thủy ở ngoài: Phước ít hơn Quý.

Hình 89: Ôn quan thủy: ở trước đầu nhà mà thấy dòng thủy/lộ thế này thì: làm ăn thua thiệt khuynh gia bại sản. Nơi cuộc đất nào có dòng nước như vây ắt có nhiều ôn bệnh, người chết không kịp chôn.

Hình 90: Kim câu bảo gia: có dòng nước hay đường lộ, từ sau nhà đi đến trước nhà hướng qua bên trái bao ôm, gọi là Kim câu tả bao: nhà này được phước, con cháu và người giúp việc đông đúc.
 
N

Người Lái Đò

Guest
0107-CDPT-91-94.jpg

Hình 91: Hỏa khắc kim thành: dòng nước có Hỏa hình đến xung thẳng vào kim thủy thành: nhà này bị suy bại, nhân đinh đi mất hết.

Hình 92: Gia trụ long hổ phúc: bên bạch hổ thấy thủy lộ như vậy là tốt: được phước quý quan bửu, gọi là được ăn lộc trời.

Hình 93: Thập tự thủy: thấy dòng nước hay đường lộ như vậy thì không nên cư ngụ lâu ở nhà này: mỗi ngày dần dần tiêu hao, ít người. Mỗi năm đều bệnh nặng.

Hình 94: Kim thủy đại bào: 1 vòng kim lộ bao trong, ngoài lại có 1 vòng thủy thanh, nếu chung quanh nhà không có gì xấu xung phá: được vinh hoa đời đời nổi danh.

0107-CDPT-95-98.jpg

Hình 95: Trước nhà có đường lộ ngay ngắn như hình vuông hay chữ nhật thì tốt (như thế hình 20). Ngược lại trong thế 95 này, phần đất minh đường lại hướng ra ngoài phát triển thì không tốt: vợ khóc chồng.

Hình 96: Trùng bao thủy: trùng nghĩa là nhiều lớp, có 2 dòng Thủy-Lộ bao ở phía sau nhà tốt nhất: con cháu đều đổ đạt thành danh. Nếu bao ở trước nhà cũng tốt nhưng không bằng: nhà được phước, người người an ổn.

Hình 97: Long bối thủy: nhà ở ngoài khúc quanh của dòng nước hay đường lộ là không tốt: bần cùng theo thời gian, đại hung.

Hình 98: Long thân bao tiền: nhà ở trong khúc quanh của dòng nước hay đường lộ là tốt: được phước quý, tài sản gia tăng.

0107-CDPT-99-102.jpg

Hình 99: Có dòng sông dài bao quanh bên hông nhà phía bạch hổ: người trong nhà nổi danh thơm tiếng tốt, nếu là lai lộ cũng tốt, nhưng không bằng.

Hình 100: Hồ lô thủy: Bên cánh bạch hổ có dòng sông, giữa sông thấy nổi lên mấy cái cồn hình dạng cái hồ lô: nhà này không tốt, không có lợi cho gia chủ.

Hình 101: Quỷ hình: Nhà thấy lai lộ như vậy, không tốt: trong nhà tang sự liên miên. Người sống thi cự cãi không ngừng.

Hình 102: Dòng sông hay đường lộ quanh co uốn khúc bao lượn cái nhà là tốt: nếu được 2-3 khúc uốn lượn quanh nhà là đại cát. Nước chảy đến hay chảy đi đều tốt.
 
N

Người Lái Đò

Guest
0107-CDPT-103-106.jpg

Hình 103: Bạch hổ chiết tử: Bên cánh bạch hổ bị dòng nước hay đường lộ cắt cắt nên gọi là bạch hổ tử: con cháu khó mà sống đến tuổi trưởng thành. (Chú ý: cần tế tâm phân biệt cân đo giữa 2 thế 103 và 92)

Hình 104: Ôn hòa sát thủy: nhân khẩu tử vong, gia sản như nước trôi đi, đường lộ cũng vậy

Hình 105: Song đào môn tiền lộ: nhà này có người nử nổi danh dâm đảng. Các cục/gò đá càng giống trái đào thi ảnh hưởng càng mạnh.

Hình 106: Minh đường khai khẩu: đứng từ sau nhìn dòng nước chảy tới minh đường thi phân ra như trong hình, còn bên ngoài thi nước chảy đi thẳng 1 lèo. Nếu có 1 con đường lớn rồi phân nhiều lộ nhỏ hướng vào nhà, cũng y vậy: người nhà này bị hình hai, tật bệnh…

0107-CDPT-107-110.jpg

Hình 107: Trực xung lậu khí: lậu là rò rỉ chảy ra, gió và nước cùng xung nhập vào bên thanh long của nhà: phong suy khí tan, người và của cải theo đó mà đi. Dòng nước hay đường lộ như vầy đều gây hại.
(Chú ý: thế 107 là ở cánh thanh long, thế 70 là ở bên bạch hổ. Ở bạch hổ bị nhẹ hơn và cần 1 yếu tố là ở cung hoa hại của cái nhà mới trở thành tai họa nặng).

Hình 108: Thủy-lộ hậu bao: Đây là thủy pháp căn bản của phong thủy, đâu có gì lạ, nhưng vị này khẳng đinh 1 câu: thủy pháp có muôn ngàn ý nhưng không pháp nào bằng thủy hậu bao.
(Chú ý: Vậy so với thủy pháp ngũ quỷ vận cư - môn - tài lai (NQVCMTL) thì sao? Huyền vũ thủy được dạng hậu bao thủy = có đức mặc sức mà ăn, con cháu cũng được ăn theo. Có lẽ vì vậy mà NQVCMTL không sánh được).

Hình 109: Bạch hổ lộ trực xuất: (đứng trước nhà nhìn) đường lộ chạy qua nhà đến hông bạch hổ kết trụ lại rồi ngoặc mình thẳng góc với hông bạch hổ mà phóng đi: phụ nhân nhà này đời đời chịu cảnh phân ly, không có được chồng con tốt ở với mình…

Hình 110: Thập tự lai lộ: Con cháu trong nhà lanh tay lẹ chân nhưng đa số thành rồi bại bị tù ngục, rồi cũng thành không. Thế 12 thập tự đi thẳng vào nhà, nên quan ty hình tụng cũng đến thẳng với người nhà. Thế 110, người nhà ra ngoài mới bị hình tụng.

0107-CDPT-111-114.jpg

Hình 111: Trùng thổ tinh: lưỡng thổ diện tiền hoành, gia cảnh hữu thịnh danh: 1 dòng nước hay đường lộ chạy ngang trước nhà rẽ thêm 1 nhánh nữa cùng song song đi ngang trước nhà: khách khí lũ luợt đến thăm nhà, làm sao lại không nổi danh được.
(Chú ý: nổi danh thì đồng ý, vấn đề danh tốt nhiều hay ít còn tùy ở trong nhà nữa, có khi ở trong nhà xấu quá thì may nhờ phước khí của thổ tinh lai lộ cứu gỡ nên thân được lành lẽ cũng là tốt lắm rồi: Cự môn thổ tinh là thần Thiên ý).

Hình 112: Kim thủy phồn thịnh: đường cong là kim, đường uốn éo là thủy: đường lộ hay dòng nước tụ hội chạy ngang nhà, khí thế mạnh mẽ âm thanh vang dội: vùng đất này bị lậu khí, nên nhà ở không tốt: người trẻ tuổi không được an toàn. Nếu gặp người phước lớn ở nhà này thì nam nhân hay nử nhân cung sinh tâm dâm loạn. Thế thủy lộ này chỉ hợp cho chùa miểu: sẽ được nhang khói không ngừng.

Hình 113: Trực trung thủ cung, trực thủy địa cư ngưng: nước hình thẳng, xây nhà cong cong, nhà khối thẳng cạnh, thì muốn cóước cong cong.

Hình 114: Chi thủy lậu khí: có dòng nước-đường lộ chạy ngang, đến ngay trước nhà hoặc sau nhà lại có thêm 1 chi nhánh tách rời đi ra: đó là chi thủy làm tiết lậu sinh khí của cái nhà --> không tốt. Nếu đường thủy lộ chính tạo thành thế bao: gặp vận tốt thì phát, vận qua rồi thì lại suy.

0107-CDPT-115-118.jpg

Hình 115: Thổ tinh thủy phản phi: găp đường thủy –lộ này coi như là vô thủy thủy, vậy là thối tài, không tốt.

Hình 116: Mộc tinh thuận nghịch thủy: làm quan tham ô, bỏ xứ, chết ở xứ người, bại tài, ô danh.

Hình 117: Phi lôi thành thủy: dòng sông sóng dợn, chạy ngang bao ôm nhà: phát đạt rất nhanh, chỉ sợ có những khối đá ngăn chặn không tốt, hoặc nước sông không sạch, đục ngầu hoặc dòng nước quá mạnh cũng là phá cách. Nếu dòng sông này tốt lại bao ôm đến trước cửa thì con cháu học hành nên danh. Nhưng nếu lại đi hợp tác với phường đạo tặc quậy phá xã hội thì vạn sự đều hư.

Hình 118: Phá thủy: Nếu bờ sông ngang nhà, bị nhiều chổ sói lở, thì trong nhà bắt đầu có họa hại, dù biến thành thế bao ôm cũng là hung.
 
N

Người Lái Đò

Guest
0107-CDPT-119-122.jpg

Hình 119: Trước nhà làm hòn giả sơn hình dạng tựa mấy con bọ ngựa/đường lang đấu với nhau: trong nhà có người xuất gia làm tăng đạo, người nhà này trở thành kẻ cô bần, chỉ giỏi làm người trợ viêc, tay chân cho người khác nơi công sở…

Hình 120: Hỏa thạch hiện tiền thị hỏa tai: nhà hướng nam, nếu trước nhà có mấy hòn đá (thiên nhiên hoặc nhân tạo) kế liền nhau, có đầu nhọn như trong hình, đó là hỏa thạch, lại ở phương Hỏa: đó là biểu hiện của tai họa về lửa: nhà này đời đời đều bị lửa cháy trong nhà; hỏa thạch càng cao, lửa cháy càng mạnh.

Hình 121: Cao lâu án tây nam: phía tây nam của nhà bị tòa nhà khác cao lớn án chân (tiên thiên khôn khí không đường đến), sơn khí nhà này bị hư bại. Nhà như vậy chỉ hợp trong thời vận Hạ nguyên: người nhà an cư, sống kiểu hưu nhàn, không có gì để làm.

Hình 122: Môn trụ bất đoan chinh: trước nhà cột trụ xiêu vẹo: người trong nhà bị bệnh, trống vắng, sinh nhiều ưu phiền…

0107-CDPT-123-126.jpg

Hình 123: Tiểu ốc hung (tinh): Trước nhà có cái nhà/miếu nhỏ bỏ hoang, quan ty tung sự liên tục đến nhà này, đến thời Tuế Sát sẽ thấy họa tai.

Hình 124: Y đới lộ: trước nhà có đường lộ hình dạng như cái dây thắt lưng như vậy, năm nào cũng thấy họa tai rồi suy bại thối tài.

Hình 125: Kim đấu tường: Vách tường bao quanh nhà bằng phẳng ngay ngắn: nhà này được phước lớn, ruộng đất tiền tài không đếm xuể, nếu nền nhà nền đất không bị khuyết hãm: hằng năm đều được tăng tiến gia sản, thêm người.
(Chú thích : nên hiểu đây là điều kiện căn bản của 1 phong thủy tốt chớ không phải đơn thuần xây 4 vách tường thật đẹp thật ngay (kiểu như kiếm mua 1 con ếch vàng thật to, thật quý đắc tiền về nhà) rồi Nam mô a di đà phật là sẽ giàu. Xây tường là để bảo vệ, tụ sinh khí, khí tốt tăng thì cái tốt cũng tăng theo... Tên con ếch là Đại phì mô, đem ếch vào nhà cũng có cái hay nhưng chỉ có ếch thật to thì không đủ để giàu)

Hình 126: Thiệt đầu thủy: Dòng thủy-lộ như cái đầu lưỡi lè ra: ưu bi lớn lắm, người nhà ngày càng ít, trong nhà hay cự cãi, lại sinh ra người tàn tật câm điếc. Đứng ngoài nhìn vào: thấy thủy lộ bao qua bên tay trái (người nhìn), rồi từ sau nhà bẻ ngoặc ra ngoài mà đi: cho nên cát hung lẫn lộn.

0107-CDPT-127-130.jpg

Hình 127: Tà giác thập tự lộ: trong trường hơp thấy thập tư lộ: Nếu xem trục thẳng góc với mặt trước nhà (thế 110, 12) là chính thì góc độ xéo xéo ( thế 127) là tà: nhà này sẽ sinh người đạo tặc, nử nhân dâm loạn.

Hình 128: Nếu thấy có gò đất trước nhà nổi lên hình dạng như vầy: tròn tròn là kim hình, dài thẳng là mộc hình --> đoán là nhà này được cơm no áo ấm đột nhiên bị chết ngoài đường. Gò dất này ẩn tàng sát khí (kim sát mộc) báo cho biết đất này là tử địa.

Hình 129: Bạch hổ nhất khứ phản vô tình, ly đô tẩu ký nhân: dòng nước hay đường lộ từ cánh bạch hổ ôm vòng cái nhà, đến đầu thanh long phân chi đi thẳng: thế thủy- lộ này khiến người phải ly hương, sống gửi đất người.

Hình 130: Trước nhà có đường lộ, càng tiến đến gần nhà càng lớn ra: người nhà được tốt đẹp. Nếu lại có thêm nước thủy triều đi theo con đường này, cùng đến triều bái trước nhà: ngày ngày được tăng tiến tiền tài.

0107-CDPT-131-134.jpg

Hình 131: Bạch hổ song sa: có 2 gò đất nhọn kế tiếp nhau ở trước nhà, bên cạnh bạch hổ: đoán là nhà này có 1 số phụ nhân bị người ngoài mê hoặc, trong nhà này nhất định có chuyện gió trăng không ngừng, hết đào tới lý.

Hình 132: Có đường đi như vầy, lại thêm bên ngoài có 1 dòng nước làm thành, bao ôm trước nhà: tích trử được tài sản. Tuy là được phước, không bị tai họa nhưng phải nhờ con ở tuổi xế chiều.
(Chú thích: đường lộ này có khuyết điểm: bị tà khuynh, không đoan chính như thế 133)

Hình 133: Quỷ thần hộ gia: đường lộ cỏ xanh tươi vuông vắn ngay ngắn che ôm triều bái (như trong hình) người con trưởng và con giữa sẽ phát trước, người đời gọi tên kiểu đường lộ này là Quỷ thần phù.

Hình 134: Tường cao cổng kín đáo: là khí phái của thanh quan, phú hộ: kiểu môn tường này sinh người tài giỏi, tiền tài như núi, làm quan thanh liêm quyền quý.
 
N

Người Lái Đò

Guest
0107-CDPT-135-138.jpg

Hình 135: Xây dựng cửa ngoại môn và tường bao quanh nhà theo kiểu như trong hình:
- Nếu Môn cao thắng ư đường, hậu đại tuyệt nhân đinh: cửa ngoại môn cao hơn nhà chính, tới đời con là dứt, không còn ai nối tiếp.
- Nếu Môn cao thắng ư tường, kỳ pháp đa khốc vị: cửa ngoại môn cao hơn tường rào, trong nhà thường than khóc.
(Chú thích: muốn giải thích việc này phải dùng dịch lý: theo cấu trúc trong hình: trên là mái nhà che cửa --- thuộc đơn tượng --- SƠN/CẤN, dưới là 1 lổ khuyết --- thuộc đơn tượng --- TRACH/ ĐOÀI. Như vậy kiểu cấu trúc có tính lý của dich tượng SƠN TRẠCH TỔN = tổn hại, hư hao. Xem ra cũng có lý ….nhưng bản thân người viết chưa có chứng nghiệm việc này)

Hình 136: Ám tiến lai lộ: như có đường lớn xung thẳng vào trước cửa, đó là ám tiển xạ nhân: rất hung hiểm: nếu chủ nhà là nam thì không toàn mạng.

Hình 137: Ngoại môn cao tầng tầng: (như trong hình), đi thẳng 1 lèo đến trước cửa chính của ngôi nhà: chỉ thich hợp cho chùa chiền, đạo viện, nếu thấy kiến trúc kiểu này ở nơi trú ngụ/gia cư: dù sớm hay muộn, cuối cùng gia chủ cũng cô đơn.

Hình 138: Đại lộ, 2 đầu đều nhau không phải đầu to đầu nhỏ, đi ngang phía trước nhà, tuy thấy sáng sủa, nhưng đây là loại đường lộ vô tình, không liên quan gì đến họa hay phước tuy vậy người nhà này rồi cũng bỏ xứ đi xa.

0107-CDPT-139-142.jpg

Hình 139: Hỏa câu lai lộ: (đầu lớn đầu nhỏ là ly/hỏa, cong cong la kim câu) khiến nhà suy bai, rồi thành trộm cướp. Nếu đường lộ này đi thẳng vào cửa: người trong nhà này đi cướp của giết người.

Hình 140: Thanh long song sa: xuân nữ thủ không phòng: phu nhân nhà này khó lấy chồng
(Chú thích: thế 131 bach hổ có song sa ám: nữ nhân gặp việc xấu, thế thanh long song sa: nam nhân gặp việc xấu, sao lại chỉ nói việc người nữ? phu nhân bị không chồng vì người nam bị ngăn trở hoặc hôn nhân gãy đổ cũng vì người chồng gặp chuyện không may).

Hình 141: Hà phong cung quỷ: sau nhà là quỷ địa, bị gió của thập tự hà xung phá: người trong nhà bị bệnh phong tê.

Hình 142: Nếu thấy kiểu đường lộ này trước nhà: đoán là người nhà này làm việc sai quấy nên lâm cảnh bần hàn.
(Chú thich: thập tự lộ đi đến, cái cổng cao tường dày, là nhà người khá giả nên đoán là tự chủ nhà đưa bản thân vào cảnh bần cùng)

0107-CDPT-143-146.jpg

Hình 143: Văn lộ khúc, ly đô lai lộ: như trong hình, đầu đường bên ngoài thẳng mà đi, gọi là bất hồi/không trở lại. Văn là hoa văn: 1 bên đường chất đá hay vật liệu khác tạo thanh 1 bên lề nổi cao lên như xâu chuỗi, ở trong thì lớn, nhỏ lại dần dần khi hướng ra ngoài; bên lề đường kia thì gần sát mặt đất: chủ có con cháu xuất ngoại đều phát phước, nếu đường lộ trực xuất bất hồi thì ly hương và không trở về nhà.
(Chú thích: Văn lộ khúc: ngụ ý chỉ là 1 đoan ngắn, vừa như bờ lề đường vừa tạo thế án sơn trước minh đường, trong lớn ngoài nhỏ: đó là tượng ly/hỏa, nên có việc đi xa. Nếu phong thủy toàn cục tốt thì kiểu đường lộ này là cát tinh).

Hình 144: Lục tồn tại minh đường: nếu thấy mô đất nhô lên trước nhà, trải ngang trước minh đường, là thổ tinh hiện, nên có hình vuông thẳng đều đặn (Xem thế 20). Ở đây thổ tinh hiện nhưng bị suy khuyết méo mó không đều nên đó là Lục tồn thổ tinh = thần họa hại: nhà này trong 3 năm ắt phải có 2 lần kinh biến, bị trùng độc cắn, trâu bò tổn hai, lại sinh ra người tàn tật câm điếc, gù lưng.

Hình 145: Liêm trinh sa thuận nghịch: gò đất cát nổi lên có cạnh nhọn như trong hình là liêm trinh hỏa tinh = thần ngũ quỷ: Nếu thuận theo dòng nước gọi là thối thần sa thì xấu: nhà này sinh người xảo họat quỷ quyệt; Nếu sa nghịch dòng nước gọi là cốc tướng sa: tốt là cát tinh.
(Chú thích: tốt như thế nào, tốt cho cái gỉ tác giả không nói rõ vì còn tùy theo phong thủy toàn cuc. Nếu là sa xấu thì cũng vậy tuy nhiên khi thấy liêm trinh sa thuận thủy tác gỉa khẳng định 1 việc: người nhà này thuộc nhóm xảo hoạt “cuốn theo chiều gió)

Hình 146: Xuyên tự lộ: có 3 đường song song với nhau là hình dạng chữ xuyên (chử tàu): kiểu đường lộ này giống như đường lộ ở thành thị: có 2 lề đường nhô lên cao, chính giữa là con lươn chạy dài. Nếu đường này không xung phá môn tiền: người nhà được thành đạt trong quan trường; Nếu đường nay tiến xung vào minh đường trước nhà: trong nhà có 3 người con trai chết.
(Chú thích: đi lại trong đường lộ có khuôn khổ đàng hoàng giống như ra xã hội làm việc theo lề lối, có quy có luật nghiêm chỉnh nên tác giả đoán định là tốt trong việc quan)

0107-CDPT-147-150.jpg

Hình 147: Tả hửu bút thủy: bên tả hoặc bên hửu, hoặc cả 2 bên của cái nhà có dòng nước nhỏ thẳng nhọn như đầu cây bút viết: nhà này được lợi về ruộng đất gia súc. Nếu thời vận họp: thì phát đạt, thời vận qua rồi cũng trắng tay chỉ vì vào thẳng, đi ra cũng thẳng chỉ cần chuyển đổi 1 chút là không sợ lo phiền gì nữa.
(Chú thích : đây là lần đầu tiên tác giả nói đến việc tham gia của người biết địa lý phong thủy trong việc chuyển đổi thiên nhiên nhưng không nói chuyển đổi cách nào chắc là tùy, tùy thời, tùy người, tùy năng lực của Thầy phong thủy)

Hình 148: Qua đằng thủy bao: dòng nước có dạng dây bầu dây bí bao ôm trước nhà: tiền tài nhiều vô số, dòng sông lớn thì làm quan lớn, con rạch nhỏ thì nhà hưởng phước.

Hình 149: Hai bên tả hửu làm 2 đường chéo lên đường lộ chính, như trong hình: nhà này có người tự vẫn chết, anh em đối nghịch đưa nhau đến pháp trường. Gặp năm Thái tuế (năm tuổi) thì xãy ra chuyện.

Hình 150: Minh đường hồ lô thủy: nếu ở cung địa phong thủy tốt thì nhà này sanh xuất Thầy thuốc giỏi, nếu thấy nơi cung địa hưu tù thì sinh phiền não, kiểu nước này còn có tên QUỸ THẦN PHÙ GIA.

0107-CDPT-151-152.jpg

Hình 151: Đãng long thủy bao cát: dòng nước lớn bao ôm cánh bạch hổ, thế đi của nước bình thản êm đềm: đất này là đất tiền đất ngọc.

Hình 152: Hồi hoàn tiến tài môn lộ: Đường lộ như cái đai ngọc đeo lưng, 2 lề đường thẳng băng và trực diện thẳng ngay trước cửa: thì trong gia đình có sự chia rẽ. Nếu theo góc độ xéo xéo và con đường làm theo kiểu hồi hoàn như trong hình: đường lộ kiểu này có tên Tiến tài sơn.

0107-CDPT-153-156.jpg

Hình 153: Đảo cước phản thủy cách: có dòng nước chạy thẳng đến sau nhà. Từ sau nhà bẻ ngoặc vuông góc chảy về hướng tây: kiểu nước này tạo thành thổ tinh ở sau nhà: nhà này được nhiều phước lộc, nhưng chỉ e là có người bị hình thương.
(Chú thích: theo hướng nước chảy thì nhà này thuộc tí sơn ngọ hướng).

Hình 154: Hồi đầu long thủy bao: ngôi nhà trọn vẹn ngồi trong bụng dòng nước, không chổ tiết lậu: được phát phúc lâu dài không ngưng.

Hình 155: Tứ lộ trực lai, trung gian khúc: có 4 con lộ tụ hợp trước nhà: con đường ở giữa thì cong, các đường kia thẳng: kiểu đường lộ này ở trước nhà: nhà được lộc. Nếu đường lộ cong ở giữa, từ bên trái chạy đến: sinh ra người văn võ song toàn.
(Chú thích: như trong hình này, đứng trước nhà nhìn, thì con đường cong cong ở chính giữa, đến từ bên phải người nhìn)

Hình 156: Đường đi ở trước nhà, càng ra ngoài càng nhỏ lại: cuộc sống khi dư khi thiếu. Nếu đường hơi cong thì đở …nhưng thẳng băng lại từ từ hạ thấp xuống như bị chìm lún: gia sản hư bại không biết trước được.

ST
Chúc các bạn tham gia diễn đàn vui vẻ
 
Bên trên