Mệnh Đồng tử tinh

lesoi

Âm Dương diệu dụng ...
Mệnh Đồng Tử tinh

Hôn nhân bất thuận có phải là do mệnh Đồng tử?

Chỗ này, phương pháp tra mệnh Đồng tử như sau:
Khẩu quyết tra mệnh Đồng tử là:

Xuân Thu Dần Tý Quý,
Đông Hạ Mão Mùi Thìn;
Kim mộc Mã ( Ngọ ) Mão hợp,
Thủy hỏa Kê Khuyển ( Dậu Tuất ) nhiều;
Thổ mệnh gặp Thìn Tị,
Đồng tử định không sai.


Chỗ ý tứ của khẩu quyết này là: Trong bát tự của bạn, chi tháng ở hai mùa Xuân Thu, tức nông lịch từ tháng 1-3 và tháng 7-9, nếu như chi ngày hoặc chi giờ có chữ "Dần" hoặc "Tý" thì chính là mệnh có Đồng tử, chi tháng ở hai mùa Đông Hạ, tức nông lịch là tháng 10-12 và tháng 4-6, nếu như chi ngày hoặc giờ có chữ "Mão" hoặc"Mùi" thì chính là mệnh có Đồng tử;

Năm mệnh nạp âm là kim và mộc, chi ngày hoặc chi giờ có chữ "Ngọ" hoặc"Mão" thì chính là mệnh có Đồng tử, năm mệnh nạp âm là thủy và hỏa, chi ngày hoặc giờ có chữ "Dậu" hoặc "Tuất" thì chính là mệnh có Đồng tử; năm mệnh nạp âm là thổ, chi ngày hoặc chi giờ có chữ "Thìn" hoặc"Tị" thì chính là mệnh có Đồng tử.

Lý lẽ này là cần chú ý
: mùa Xuân là chỉ nông lịch sau Lập Xuân đến trước ngày Lập Hạ là dừng lại, tức là tháng 1, 2 và 3 (mệnh lý truyền thống đều là đối chiếu với tiết khí để nói, không phải là mùng một tết đầu năm nông lịch, lý này nhất định phải chú ý, ở bên dưới cũng như vậy); mùa Hạ là chỉ nông lịch sau tiết Lập Hạ đến trước ngày Lập Thu là dừng lại, tức từ tháng 4 đến tháng 6 nông lịch; mùa Thu là chỉ sau tiết Lập Thu đến trước ngày Lập Đông của nông lịch, tức là nông lịch từ tháng 7 - 9; mùa Đông là chỉ tháng 10 - 12.

Chúng ta sẽ tra ra bản thân là có hay không có mệnh Đồng Tử, hiện tại để giải thích mệnh Đồng Tử : Chỗ gọi là mệnh Đồng tử, đối chiếu lý luận của nhà Phật, kiếp trước của bạn là ở Cung miếu quan tự, ở bên cạnh các vì thần tiên là tiểu đồng, thị nữ, nô bộc, thân thể suốt đời giữ nguyên là đồng tử (nhi đồng), các loại nguyên nhân sau này cho rằng đầu thai làm con người, nguyên nhân này bao gồm cả việc nhớ phàm trần, bỏ trốn phạm sai lầm mà phạt, có sứ mệnh đặc thù. Đối chiếu với cách nói truyền thống, người có mệnh đồng tử cho rằng không thuộc về thế giới này, cũng có thể chết yểu, cũng có thể mặc dù là không chết yểu sớm, nhưng mà suốt đời lận đận không thuận lợi, bôn ba lao khổ không có bệnh thì cũng gặp họa, lực cản trở việc làm rất nặng khó mà thành tựu, còn có đặc điểm điển hình chính là hôn nhân khó thành, tức khiến cho trở thành là vợ chồng gặp nhiều chuyện bất hòa.

Dạng này còn có giải thích
: Đồng Tử vốn là chỉ tiểu đồng thần tiên ở trên trời, vì quá sai lầm mà bị giáng chức xuống phàm trần. Cuộc đời đến với mệnh Đồng tử bẩm tính trời sinh là có tướng mạo rất đẹp, người thấy là rất thích. Đồng Tử tùy lúc mà khả năng là có bị triệu về, cho nên trước 18 tuổi hoặc trước 48 tuổi, đều có gập ghềnh. Người có mệnh Đồng tử lúc nhỏ thân thể suy nhược. Hoặc là đến bây giờ trên thân thể vẫn còn có chứng bệnh mãn tính, tuy không nghiêm trọng nhưng mà cũng không dễ chịu. Nhân duyên rất là không thuận lợi, mặc dù có tướng mạo đẹp, nhưng mà duyên số dường như đối với bản thân là vô duyên. Đợi không được bản thân muốn tìm người yêu. Nhưng mà duyên số vẫn chậm chạp. sau khi kết hôn tính khả năng ly hôn là rất lớn. Hơn nữa cũng có nhiều dấu hiệu ly hôn.

Đặc trưng mệnh Đồng tử thường thấy là:
1, Thân thể ít nhiều cũng có chứng bệnh nhỏ triền thân hoặc là nói từ nhỏ thân thể suy nhược.
2, Hôn nhân chậm, rất không thuận lợi. có nhiều lần ly hôn hung hiểm.
3, Mệnh thọ không dài. Dù có qua lúc 18 tuổi. Trước năm 48 tuổi có trở ngại rất lớn. Đa số là tai nạn xe cộ, đột nhiên xảy ra bệnh tật.
4, Mệnh Đồng tử, tuyệt đại đa số có tướng mạo rất xinh xắn.
5, Phương diện Tài vận tuyệt đại đa số là không tệ, rất ít tình huống là Tài vận rất kém.
6, Rất ít người mệnh Đồng tử ---- thường trải qua nằm mộng thấy chuyên nhất sự việc thần bí, cùng với giác quan thứ 6 của bản thân là rất mạnh mẽ, có thể dự đoán ra sự việc không lành, hoặc là nói có thể xem thấy hoặc là thấy chuyên nhất sự việc thần bí kỳ lạ.
 
Bên trên