Diễn Đàn Lysoviet.vn Ủng Hộ Xây Chùa Hang Thái Nguyên

Kim Liên Cư Sĩ

New Member
Em đang cần một chỗ để bế quan luyện công , chẳng hay sư phụ tại chùa có nhận đệ tử tại gia tập tu không ạ ! Em xin đến chùa để bái sư học đạo ạ _()_ Nam mô Phật
 
Bên trên