Công bố bí mật của Manh Sư luận mệnh

lesoi

Âm Dương diệu dụng ...
Công bố bí mật của Manh Sư luận mệnh
T/g: Manh sư Cừu Phủ Toàn

Thiên nhất sinh thủy đều xoay tròn là dựa vào: Tứ trụ luận mệnh, ở giới mệnh lý phân ra làm phái nguyệt lệnh cách cục, phái cân bằng nhật nguyên cùng phái giang hồ làm đại biểu Manh phái, bọn họ cùng thi triển sở trường, làm thành sách mệnh lý dự trắc sự nghiệp đều phổ biến rực rở, cống hiến hết sức nổi bậc! Không chỉ có chỉ vẽ cho các anh hùng lạc lối, quân tử khốn đốn, mà còn giải quyết trong vấn đề thất nghiệp ở Trung Quốc, phát huy tác dụng tích cực, không chỉ là Manh nhân "Mưu sinh kiếm sống", càng là mở ra con đường tiền tài cho người mắt sáng. Mà trong ba phái này, đều có sở trường, phái cách cục giống như thương dài kích lớn, mạnh như thác đổ, vừa lý luận "Biết là như vậy", lại còn tìm "Vì sao vậy?", lời lẽ uyên bác, nói có sách mách có chứng, có thể nói là " Như trời đất vô tận, bất tuyệt như sông biển" ! Còn phái cân bằng nhật nguyên, là lấy thế "Con Bê mới sinh không cọp", lấy ngắn gọn, dứt khoát, tỉ mĩ, thủ tượng tin tức toàn diện, " Tiết tấu nhịp nhàng, hiệu suất cao" ở trong sinh hoạt xã hội hiện thời, khiến người yêu thích, người học tập chạy theo như vịt mà đôc quyền, trở thành sinh lực của giới mệnh học; Còn Manh phái thì sao? Đặc điểm đột xuất chính là " Tiền khiến cho nói và làm", " Xem trọng thực chiến" ! Như Thái Cực quyền "Tinh tế bí mật kéo dài, nhịp nhàng ăn khớp", "Chỉ món ăn to, ăn nhỏ làm tinh", "Nhanh nhẹn khéo léo, tinh xảo nhã nhặn" ! Cũng không có lý luận cao thâm, tích luỹ kinh nghiệm thực chiến truyền dạy rất lớn, đoán ngữ và cơ sở mệnh lý, nói chung có thể khiến cho cơ sở "Bình thường" hiện ra "Mạnh mẽ", khiến cho "Con gà đất" biến thân thành "Phượng Hoàng" ! "Phê mệnh tinh luyện, dụng ngữ tinh xác, thủ tượng tinh chuẩn" đặc sắc, khiến cho hai phái trên không theo kịp! Đặc biệt ở đây, đăng lại chỗ đạo sĩ, Dịch học gia Cừu Phủ Toàn tiên sinh thành phố Miên Dương tỉnh Tứ Xuyên, hàng loạt bài văn liên quan đến bí mật của Manh phái, đặc biệt là trên kỹ pháp phê đoán ở Không Vong, Nạp âm, Thủ tượng, rất là đặc sắc có sức hấp dẫn, khiến cho mọi người quan tâm chú ý.
 
Bên trên