Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Đạo giáo nghi lễ

    Phần 1 NGHI LỄ THƯỜNG NHẬT TRONG SINH HOẠT TIẾP ĐÓN NGHI LỄ Chắp tay chào lễ Khi đến đền, quán, miếu, điện..., chủ khách đều thực hiện nghi lễ cho đúng tác phong, lễ nghi thường nhật của Đạo giáo. Bái chào: Hai chân đứng thẳng, hai tay ôm lấy nhau đặt trước ngực, tay trái...
Bên trên