tran_huyen139

Chữ ký

Phía trước là bầu trơi xa tắp
Bóng đèn khuya thêu dệt giấc mơ hồng
Dẫu nhẩm mãi từng đêm lời mẹ dạy
Thì ở hiền biết có gặp lành không?
Bên trên