thicongdagranito's latest activity

  • T
    thicongdagranito đã đăng chủ đề mới.
    Tường bê tông mài là gì, có ưu điểm nào, đơn vị nào thi công uy tín, hay giá thi công tường bê tông mài ra sao…? Đó là thắc mắc của...
Bên trên